برو بالا

مجموعه مقالات پایان نامه لونا پروژه

طراحی هتل ۳ ستاره

نوشته شده در مهر ۲۶, ۱۳۹۵ | 279 views

paper
۱ـ بــیان موضــوع پـــروژه
۱-۱- عنوان پروژه
۲-۱- ضرورتهای پروژه(بیان مساله)
١-٣- اهداف پروژه
١-۴- منابع و مآخذ
۲ـ مطــالعات پــایه
۲-١- شناخت موضوع
۲-۱-۱- جهانگردی
۲-۱-۱-۱- برخی تعاریف اولیه
۲-۱-۱-۲- جهانگردرا بهتر بشناسیم
۲-۱-۱-۳-حرکت های جهانگردی
۲-۱-۱-۴-نگاه کشور میزبان یا منطقه به جهانگرد
۲-۱-۱-۵-نگاه جامعه میزبان به جهانگرد
۲-۱-۱-۶- نگاه تجار به جهانگرد
۲-۱-۱-۷-ارزش هاواثرات جهانگردی
۲-۱-۱-۸-جهانگردی به عنوان یک صنعت
۲-۱-۱-۹- اهداف جهانگردی
۲-۱-۱-۱۰- اجزاء ترکیب کننده جهانگردی
۲-۱-۱-۱۱- برنامه ریزی جهانگردی
۲-۱-۱-۱۲- مشکلات اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران
۲-۱-۱-۱۳- مشکلات اقتصادی جهانگردی در ایران
۲-۱-۱-۱۴- بررسی مسائل و مشکلات خدماتی و اجرایی جهانگردی در ایران
۲-۱-۲-  اسکان واقامت
۲-۱-۲-۱- معانی و ریشه واژه هتل
۲-۱-۲-۱- ۱-هتل داری
۲-۱-۲-۲- تاریخچه هتل
۲-۱-۲-۲-۱- سیر تحول هتل در اروپا
۲-۱-۲-۲-۲- تاریخچه پذیرایی وهتل داری در ایران
۲-۱-۲-۲-۳- تاریخچه هتل در ایران معاصر
۲-۱-۲-۳- انواع مکان های اقامت
۲-۱-۲-۴- تئوری های پایه در طراحی هتل
۲ -۱-۲-۵- اقتصاد هتل
۲-۱-۲-۶- درجه بندی و نرخ گذاری در هتل ها
۲ -۱-۲-۷- دسته بندی هتل از نظر کیفیت و طرح
۲-۱-۲-۸- هتل آپارتمان
۲-۱-۲-۹- دسته بندی هتل آپارتمان از نظر کیفیت و طرح
۲-۱-۲-۱۰- ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمانهای کشور
۲-۱-۲-۱۱- اجزا و عناصر هتل به طور عام
۲-۱-۲-۱۱-۱- طبقات اتاق‌های خواب
۲-۱-۲-۱۱-۱-۱- ضوابط عام در طراحی و طبقه‌بندی اتاق‌های خواب
۲-۱-۲-۱۱-۱-۲- اشکال مختلف سازماندهی پلان اتاق‌های خواب
۲-۱-۲-۱۱-۱-۳- شکل وفرم معماری اتاق‌های خواب
۲-۱-۲-۱۱-۱-۴- مبلمان
۲-۱-۲-۱۱-۱-۵- ابعاد و اندازه‌ها
۲-۱-۲-۱۱-۱-۶- پلان‌های مختلف اتاق خواب
۲-۱-۲-۱۱-۱-۷- سوئیت‌‌ها
۲-۱-۲-۱۱-۲- فضاهای عمومی
۲-۱-۲-۱۱-۲-۱- چیدمان فضاهای عمومی
۲-۱-۲-۱۱-۲-۲- درب‌های ورودی و دسترسی از خارج به هتل
۲-۱-۲-۱۱-۲-۳- لابی
۲-۱-۲-۱۱-۲-۴- فضاهای عرضه غذا و نوشیدنی
۲-۱-۲-۱۱-۳- فضاهای ورزشی
۲-۱-۲-۱۱-۳-۱- استخر شنا
۲-۱-۲-۱۱-۳-۲- کلوپ بدنسازی ـ ورزشی
۲-۱-۲-۱۱-۴- پارکینگ
۲-۱-۲-۱۱-۵- دفاتر اداری
۲-۱-۲-۱۱-۵-۱- پیشخوان و دفتر لابی
۲-۱-۲-۱۱-۵-۲- دفتر حسابداری
۲-۱-۲-۱۱-۵-۳- دفتر مدیر اجرائی
۲-۱-۲-۱۱-۵-۴- دفاتر فروش و تدارکات
۲-۱-۲-۱۱-۶- فضاهای خدماتی پشتیبانی (دور از دید)
۲-۱-۲-۱۱-۶-۱- فضاهای آماده سازی غذا و انبار آذوقه
۲-۱-۲-۱۱-۶-۲- نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان
۲-۱-۲-۱۱-۶-۳- رختشویخانه و خانه‌داری
۲-۱-۲-۱۱-۶-۴- بخش مهندسی و تاسیسات مکانیکی

۲-۲- مطالعات زمینه
۲-۲-۱- خراسان
۲-۲-۱-۱- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خراسان
۲-۲-۱- ۲- جغرافیای طبیعی واقلیم استان
۲-۲-۱-۳-  جغرافیای تاریخی استان خراسان
۲-۲-۱-۴-  وضعیت اجتماعی واقتصادی استان خراسان
۲-۲-۲- بررسی وضعیت وامکانات گردشگری خراسان
۲-۲-۲-۱- هتل های استان
۲-۲-۲-۲-هتل آپارتمانهای استان
۲-۲-۲-۳- مهمان پذیرهای استان
۲-۲-۳- مشهد
۲-۲-۳-۱- نحوه شکل گیری شهر مشهد
۲-۲-۳-۱-۱- چگونگی پیدایش شهر مشهد
۲-۲-۳-۱-۲- سلسله مراتب تاریخی رشد شهر مشهد
۲-۲-۳-۲- خصوصیات شاخص شهر مشهد
۲-۲-۳-۲-۱- اهمیت مشهد به لحاظ ملی و مذهبی
۲-۲-۳-۲-۲- اهمیت بین المللی مشهد
۲-۲-۳-۳- مطالعات و بررسی جمعیتی و اقتصادی
۲-۲-۳-۳-۱- تعداد جمعیت ومیزان رشد آن
۲-۲-۳-۳-۲- توسعه  کالبدی  شهر و آثار جمعیتی آن
۲-۲-۳-۳-۳- مطالعات اقتصادی جمعیت ساکن
۲-۲-۳-۴- مطالعات و بررسی جمعیتی زائران
۲-۲-۳-۴-۱- تعداد زائرین و مسافران
۲-۲-۳-۴-۲- ترکیب شغلی زائران و مسافران
۲-۲-۳-۴-۳- وسیله مسافرت زائران و مسافران
۲-۲-۳-۴-۴- هدف از مسافرت زائران و مسافران
۲-۲-۳-۴-۵- شرایط،امکانات مورد نیاز و توانایی های مسافر در شهر مشهد
۲-۲-۳- ۴-۵-۱- خصوصیات مسافر
۲-۲-۳-۴-۵-۱- علت سفر
۲-۲-۳-۴-۵-۳- بودجه سفر
۲-۲-۳-۴-۵-۴- طریقه آشنایی با هتل
۲-۲-۳-۴-۵-۵- موقعیت و محل قرارگیری هتل
۲-۲-۳-۴-۵-۶- امکانات مورد نیاز در اتاق
۲-۲-۳-۴-۵-۷- امکانات و فضا های عمومی مورد توجه و استفاده مسافر
۲-۲-۳-۴-۵-۸- امکانات و خدمات جنبی مورد استفاده مسافر
۲-۲-۳-۴-۵-۹- تمایل مسافر و نحوه پاسخگویی به نیاز های خوراکی و غذایی خود
۲-۲-۳-۴-۵-۱۰- متوسط اقامت مسافر

۲-۲-۳- ۵- مطالعه و بررسی فضاهای اقامتی شهر مشهد
۲-۲-۳-۵-۱- واحدهای اقامتی مجاز (دارای پروانه)
۲-۲-۳-۵-۲- واحدهای اقامتی غیر مجاز  (فاقد پروانه)
۲-۲-۳-۶- بررسی شرایط اقلیمی شهر مشهد
۲-۲-۳-۶-۱- تابش خورشید و تاثیرات آن بر درجه حرارت
۲-۲-۳-۶-۲- دما، رطوبت و هوا

۳- مطالعات تطبیقی
۳-۱- بررسی دو نمونه هتل در ایران
۳-۱-۱- هتل هما ۱
۳-۱-۲- هتل بین المللی خرم آباد

۳-۲- بررسی دو نمونه هتل در جهان
۳-۲-۱- هتل متروپولیتن لندن
۳-۲-۲- هتل مارتینسپارک

۴- اهمیت تاسیسات در ساختمان های بلند
۴-۱- سیستم های حرارتی و برودتی
۴-۲- گرمایش متمرکز

۵- سازه
۵-۱- بارگذاری
۵-۲- محدودیت سختی و جابجایی
۵-۳- سازه های متداول برای ساختمان های بلند

۶- مطالعات تکمیلی

۷- تجزیه و تحلیل در طراحی و ارائه اصول و روند طراحی و آلبوم مدارک
۷-۱- معرفی سایت پروژه
۷-۲- آنالیز سایت

در دایــره قسـمت، ما نقطــه تسـلیمـیم                  حکم آنچه تو فرمایی، لطف آنچه تواندیشی

سپاس و ستایش بسیار شایسته خداوندی است که جهان بیکران را آفرید و با آفریدن انسان و اعطای دانش و بینش، وی را یاری فرمود تا آفریدگار خود را بشناسد و شکر نعمتهایش را به جا آورد و خود معمار پیشرفت و زندگی خویش باشد.

۱ـ بــیان موضــوع پـــروژه

۱-۱- عنوان پروژه

طراحی هتل ٣ ستاره در شهر مشهد

۲-۱- ضرورتهای پروژه (بیان مساله)

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهان و همچنین ارتقاء سطح خواسته های عموم نیاز به  ارتقاء و پیشرفت و توسعه همه جانبه صنایع مختلف و ساخت و فراهم آوردن امکانات تازه، افزایش می یابد و جهت رفع این نیازهای روز افزون، به هر میزان که قادر باشیم، لازم است سطح دانش و معلومات خود را افزایش داده و توسعه دهیم تا در حد امکان بتوانیم مقداری از تنگناها و مشکلات و کمبود ها را در جوامع رفع نماییم. که در زمینه توسعه جوامع و صنایع مختلف بدون تردید توسعه صنعت توریستی و گردشگری اثرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیاری بر جوامع بشری داشته و زمینه لازم را برای رشد و توسعه همه جانبه کشورها فراهم مینماید. رونق سرمایه گذاری، رشد مشاغل و صنایع جدید، افزایش درآمد ارزی و به دنبال آن افزایش درآمد سرانه، تعادل و توزیع عادلانه درآمد و ثروت، کاهش بیکاری و.  .  . از جمله تاثیرات مستقیم توسعه این صنعت است.

امروزه می بینیم زمینه اقتصادی گردشگری نسبت به گذشته جریان متفاوتی یافته و بیش از پیش افزایش داشته است و هم اکنون صنعتی است اقتصادی که تابع هدف معینی هم است و بخشی از  جریان سرمایه ها، درآمدها و هزینه ها و سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده است. امروزه جغرافیای جهانگردی مکان های مذهبی به عنوان نیرومندترین قطب جذب گردشگران شناخته شده است.  وجود شهر مشهد نیز در استان خراسان رضوی به عنوان شهر زیارتی و کلان شهر مذهبی این استان از جایگاه ویژه ای به لحاظ دارا بودن امکانات و تسهیلات برخوردار است، و بر طبق آماری که فرمانداری مشهد اعلام نموده، همه ساله بالغ بر بیست میلیون نفر زائر از سراسر ایران و کشور های اسلامی برای زیارت مرقد مطهر حضرت رضا (ع) به این شهر مشرف می شوند تا با این حضور و ارتباط و دلبستگی خود را به ائمه اطهار نشان دهند.

بنابراین تلاش و کوشش در جهت نیل به توسعه همه جانبه در صنعت توریست این امکان را فراهم می آورد تا مسئولانه و به طور زیر بنایی این صنعت را قوت بخشیم.

از جمله ملزومات گوناگون صنعت گردشگری که نیاز به بحث و نقد و بررسی بسیار مفصلی دارد توجه ما معطوف به مسئله اسکان و اقامت در مقوله صنعت توریست می گردد، که باید به عنوان یکی از ارکان و اساسی ترین نیازها و زیر بنا های مهم در توسعه صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیرد که لازمه بررسی و یافتـن نیاز های حجم توریست و دادن پاسخی مناسب به آن و ساخت مکان اقامتی مناسب با توریست ـ که در مشهد غالباً زائر محسوب می شود ـ مطرح می گردد.

 ١-٣- اهداف پروژه

      هدف از طراحی این پروژه ارائه فضای کم هزینه نیست، بلکه ارائه یک فضایی است که متناسب با کلیه نیازهای زائر باشد بدین معنی که از طرفی توجه ما معطوف به شرایط ساخت ساز مجتمع های اقامتی و محدوده مناسب برای زائر و توان و مدت اقامت او در مشهد ـ که شهری است زیارتی و متفاوت باسایر شهرها ـ به بهترین وجه ممکن و بالا بردن ضریب ماندگاری او، وازطرفی دیگر با توجه به تاثیر گردشگری بر رونق و معرفی برخی از جلوه های فرهنگی از جمله: آداب و رسوم، صنایع دستی و.  .  . وانتقال فرهنگ کهن و بازتاب شخصیت جمعی ملتی در طول تاریخ خودش، توجه ما به مسائل فرهنگی و اجتماعی شهر مشهد بوده، و تامین کننده بستری مناسب برای فرهنگ سازی زائر در روابط این تبادل فرهنگی، در مشهد باشیم.

مطالعات پایه

  ٢-١- شناخت موضوع

  ۲-۱-۱- جهانگردی

  ۲-۱-۱-۱- برخی تعاریف اولیه

 – سفــر: فرهنگ نامه ها از (سفر) تعاریف مشابه ای ارائه داده اند.  در فرهنگ معین آمده است:« سفر در لغت به معنای بیرون آمدن از شهر خود و به محل دیگر رفتن است. نیز به معنای قطع مسافت و راهی که از مکانی به مکان دور  طی می کند آمده است».

(Trip) سفر کردن: هر دفعه که شخصی حداقل ۱۰۰ مایل از خانه خود دور شود و برگردد.

   Tourist )  ( جهانگرد: «کسی که در جستجوی تجربیات روح، فیزیکی و رضایت مندی های مختلف است و ماهیت این تجربیات، مقصدهای انتخابی و نوع   فعالیت های مورد لذت وی را تعیین می نماید.

   – جهانگردی: «جهانگردی عبارت است از صنعت جهانی مسافرت، اعم از هتل ها، حمل و نقل، تسهیلات رستوران ها، مغازه ها، مکان های تفریحی، بیمارستان ها و …. و همه عناصر دیگر که خواسته ها و نیازهای مسافرین را برآورده می سازد.

 – جهانگرد خارجی (Foreign Tourist): «به هر شخص که از کشوری غیر از کشور محل سکونت  حداقل به مدت ۲۴ ساعت دیدن کند، جهانگرد خارجی گویند.

 – جهانگرد داخلی (Domestic Tourist): به مسافری که برای تجارت، گذراندن اوقافت فراغ کارهای شخصی و یا هر منظور دیگر از خانه خود حداقل ۵۰ مایل به یک طرف دور شود، گفته می شود.  این تعریف شامل کلیه کسانی که برای انجام امور شغلی خود از خانه خارج می شوند، علیرغم این که همان روز برگردند و یا شب را در همان محل سپری کنند نمی شود.

   – سیاح: «افرادی هستند که جهت گردش و تفریح و به مدت کمتر از ۲۴ ساعت سفرکنند و هم مسافرین هواپیما در فرودگاه بین راه به صورت ترانزیت و مسافرین کشتی را گویند.

  – جامعه میزبان:‌«به مردم بومی منطقه ای گفته می شود که جهانگردان از آن دیدن می کنند و به  وارد شده اند »

۲-۱-۱-۲- جهانگرد را بهتر بشناسیم

جهانگرد یا توریست رابط بین کشورهای دور و نزدیک و کاشف سرزمین های ناشناخته یا بیننده آثار کهن و باستانی و پیوند دهنده فرهنگ و سیاست ها و ناقل هنرها و تکنیک ها و افزاینده دانش و آگاهی ها و توسعه دهنده اقتصاد و صنعت و پدید آورنده درآمدهای جدید و مشاغل مختلف و بالاخره مبشر محبت و مهربانی و پیام آور صلح و دوستی است.

۲-۱-۱-۳- حرکت های جهانگردی 

«جهانگردی پدیده ای است که در آن دو عامل انسان و مکان نقش اساسی دارد. عامل مکان با توجه به شرایط محیط طبیعی و جغرافیایی خود، موجبات حرکت و جابه جایی انسان را فراهم می سازد.  عوامل و شرایط موثر در پیدایش حرکت های توریستی را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

!) عوامل فرستنده                           ٢) عوامل جذب کننده

عوامل فرستنده مجموعه شرایطی است که موجبات پیدایش یک حرکت و جریان جهانگردی را در نقطه مبداء فراهم می سازد.  این عوامل از امکانات و رفاه مادی از یک سو و مشکلات زندگی شهری از سوی   دیگر ناشی می شود. عوامل جذب کننده نیز مجموعه شرایط و پدیده هایی هستند که هر یک می توانند   به عنوان جاذبه های توریستی مدنظر باشند. این عوامل شامل جاذبه های طبیعی و چشم اندازهای جغرافیایی، جاذبه های فرهنگی، مذهبی، تاریخی و نظایر آن است.

 ۲-۱-۱-۴- نگاه کشور میزبان یا منطقه به جهانگرد

«سیاستمداران به جهانگردی به عنوان عامل ثروت در اقتصاد قلمروشان و نیز در آمدی که شهروندان از این طریق کسب کرده اند و نیز ارز خارجی به دست آمده از جهانگردی بین المللی و مالیاتی که از مخارج آن ها به دست می آید، ‌( به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ) توجه دارند.

۲-۱-۱-۵ – نگاه جامعه میزبان به جهانگرد

«این مردم به جهانگردی به عنوان یک عامل اشتغال زا و فرهنگی می نگرند و آنچه برای آنان مهم است اثرات برخورد بین جهانگردان و مردم ساکن منطقه است که این اثرات می تواند مفید و یا مضر و یا هر دو باشد »

۲-۱-۱-۶- نگاه تجار به جهانگرد

«تجار به جهانگردی به عنوان موقعیتی سودآور می نگرند که از طریق عرضه کالا و خدمات در مقابل تقاضای بازار جهانگردی برای آن ها به وجود می آید.

 ۲-۱-۱-۷- ارزش ها و اثرات جهانگردی

جهانگردی یک عامل مهم برای پیشرفت و تکامل اجتماعی فرهنگی و اقتصادی کشورها محسوب می شود. انگیزه مسافرت هر چه باشد موجب برخورد فرهنگها شده، عقاید و نظرات جدیدی را به وجودمی آورد و در اثر برخوردها تغییرات مطلوبی در آداب و رسوم و کردار و رفتار اجتماعی حاصل می شود.

در ادامه به برخی اثرات و فواید مهم ناشی از جهانگردی می پردازیم:

۲-۱-۱-۸- جهانگردی به عنوان یک صنعت

حمل و نقل در صدر رابطه تکنولوژی و جهانگردی قرار دارد گسترش خطوط راه آهن کشتی های مسافرت و هواپیما، نقش حساس و بزرگی در توسعه جهانگردی در دنیای امروز دارد. رابطه بین جهانگردی و تکنولوژی و صنعت تنها در زمینه وسایل حمل و نقل محدود نگردیده و شامل تمام تاسیسات و تسهیلاتی می گردد که لازمه آسایش مسافران است.  مسایل هتلداری و هتل سازی روش های خدمات جدید مسافرتی و به کارگیری تکنولوژی جدید و کامپیوتر و بخش اطلاعات و اخبار و نظایر آن همه و همه در ارتباط با تکنولوژی قرار دارند.

«نکته ای که امروزه برای خیلی ها مطرح است این است که چرا گفته می شود:«صنعت جهانگردی؟ »  مگر نه این که در هر صنعتی باید تولیدی باشد. در این صنعت چه چیزی تولید می شود ؟‌باید گفت تولید این صنعت ارائه خدمات و سرویس دهی است.  با این تفاوت که برای تامین ماشین آلات، دستگاه های سازنده و مواد اولیه آن نیاز به صدور ارز و وارد نمودن کالا از خارج نخواهد بود. این صنعت نیروی کار فعال و ماهر می خواهد بنابراین اشتغال زا بوده و همین امر موجب رونق اقتصادی افراد جامعه خواهد شد.  منابع اصلی این صنعت تمام شدنی نیست بلکه موجب رونق و افزایش ساخت و ساز خواهد بود.  در این صنعت هر چند تکنولوژی به کار گرفته می شود، اما از تعداد نیروی انسانی کم نکرده بلکه روز به روز با درصد رشد و توسعه ای که دارد نیروی بیشتری را به خود جلب نموده است.  از سوی دیگر برآورد واقعی از آینده احتمالی نشان می دهد که جهانگردی به رشد و توسعه خود با سرعت بیشتری ادامه خواهد داد و نسبت به بخش های دیگر پویایی زیادتری دارد.  گرچه گاهی در اثر رکود اقتصادی میزان گسترش آن کاهش می یابد. اما به نظر می رسد که این یک مسئله موقتی باشد.

۲-۱-۱-۹ – اهداف جهانگردی

«هدف جهانگردی امروز صرفاً کشف و تحقیق و شناخت های جدید و آگاهی های تازه نیست و جهانگردان، طبقه خاص و استثنایی با انگیزه های واحد و هدف های مشابه نیستند بلکه دارای انگیزه های مختلف و اهداف متفاوتند که مهمترین اهداف عبارتند از:

  • هدف های تاریخی: برای دیدار بناهای تاریخی و آثار باستانی و موزه ها و شناخت تاریخ کشورها.
  • هدف های فرهنگی: برای شناخت فرهنگ ها و سنت ها و آگاهی از زبان، هنر و مذهب ملت ها.
  • هدف های تفریحی: هدف های تفریحی و ورزش برای تامین سلامت جسم و روان و استراحت و تفریح و فعالیت های ورزشی.
  • هدف های زیارتی: برای زیارت اماکن مقدسه و عبادتگاه ها و زیارتگاه ها.
  • هدف های علمی و تجاری: برای مشارکت در کنگره های علمی و المپیادهای تخصصی و نمایشگاه های صنعتی و بازرگانی.
  • هدف های سیاسی: مسافرت به منظور شرکت در اجلاس و مجامع بین المللی، کنگره ها و سمینارهای سیاسی، جشن های ملی و مذهبی، مراسم ویژه سیاسی و نظایر آن.
  • هدف های درمانی: این نوع شامل افراد و گروه هایی است که جهت استفاده از تغییر آب و هوا (با هدف پزشکی و درمانی )، ‌استفاده از آب های معدنی، گذراندن اوقات فراغت، معالجه و… اقدام به مسافرت می نمایند.

۲-۱-۱-۱۰ – اجزاء ترکیب کننده جهانگردی

«جهانگردی ترکیبی از فعالیتها، خدمات و منابع است و کیفیت و کمیت این امکانات درجه موفقیت جهانگردی را نشان می دهد که به ۵ دسته تقسیم می شوند:

١ منابع طبیعی: که عامل و عناصر اصلی آن آب و هوا، شرایط جوی و اقلیمی می باشد.

٢- زیربنائی: شامل همه امکانات و تاسیسات زیرزمینی و روزمینی می شود مانند سیستم آبرسانی، فاضلاب، خطوط گاز، بزرگراه ها، راه آهن، فرودگاه ها، بیمارستان، دانشگاه ها و ….

٣ روبنائی: عمده ترین امکانات خدماتی که از طریق تاسیسات زیر بنائی ایجاد می شود مانند استراحت گاه ها، هتل، متل، ‌رستوران، و مراکز تفریحی، مراکز خرید، موزه ها و مغازه ها و ….

۴ حمل و نقل: مانند کشتی، ‌هواپیما، قطار، اتوبوس، تاکسی و …

۵ مهمان نوازی و منابع فرهنگی: شامل همه دارائی های فرهنگی و اخلاقی است که مهمان نوازی جهانگردان را در حد امکان موفق می سازد. مانند روحیه خوشامد گویی، روحیه و دیدگاه افراد مقیم نسبت به جهانگردان، صنایع دستی، ادبیات، ‌تاریخ، موسیقی و…

۲-۱-۱-۱۱- برنامه ریزی جهانگردی. 

نگاه اجمالی به امتیازات و مضرات توسعه جهانگردی نشان می دهد که چرا برنامه ریزی جهانگردی ضروری است

امتیازات مضرات
١ – اشتغال زائی ١– بسط مازاد تقاضا
٢- ورود ارز خارجی ٢- ایجاد کمبود که گاه به فواید اقتصادی منتج نمی گردد
٣ – افزایش درآمد ٣- انحراف سرمایه از قسمت های متحمل تر توسعه اقتصادی
۴ – افزایش تولید

ناخالص ملی

۴- ایجاد مشکلات اجتماعی ناشی از تفاوت های اجتماعی و فرهنگی
۵- توسعه زیربنائی ۵ – اشاعه فحشاء و فساد و جرایم
۶- توسعه بهبود و

حمایت از شرایط

محیطی

۶ – منحط کردن فیزیکی محیط طبیعی
٧ – متنوع سازی

اقتصاد

٧ – منحط کردن محیط فرهنگی
٨ – افزایش درآمد

دولت

٨ – امکان ایجاد و مشکلات فصلی
٩- ایجاد تصور

جهانی مطلوب از

منطقه

٩ – افزایش تورم ارزش زمین و کالا و خدمات محلی
١۰- امکانات تفریحی و سرگرمی بیشتر

 

١– بیم از اثرات مخرب جهانگردی بر فرهنگ

٢ – پندار نادرست جهانگردان از ایران

٣ – عدم تبلیغات مناسب در زمینه جاذبه های سیاحتی ایران

۴ – عدم شناخت سلایق جهانگردان و سیاحان خارجی

۵ – مشروط کننده های فرهنگی و مذهبی کشور

۶ – موانع فقهی و مذهبی

٧ – وجود ضعف تحقیقاتی و پژوهش در این زمینه

٨ – ضعف امکانات آموزشی خدمات ایرانگردی و جهانگردی

۲-۱-۱-۱۲- مشکلات اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران

«مشکلات اجتماعی رشد جهانگردی در ایران را می توان از ابعاد مختلفی بررسی نمود از جمله:

١ – پایین بودن سطح آگاهی و اطلاعات جامعه درزمینه مسائل جهانگردی

٢ – کمبود امکانات رفاهی و پزشکی

٣ – عدم برنامه ریزی مناسب به منظور پرکردن اوقات فراغت توریست ها

۴ – موانع و تنگناهای قانونی

۲-۱-۱-۱۳- مشکلات اقتصادی جهانگردی در ایران

١ – ضعف سرمایه داخلی و خارجی در بخش ایرانگردی و جهانگردی

٢ – نازل بودن درآمد سرانه و تاثیر آن بر فرهنگ عمومی

 

۲-۱-۱-۱۴- بررسی مسائل و مشکلات خدماتی و اجرایی جهانگردی در ایران

١ – فراهم نبودن امکانات و تسهیلات در زمینه ورود و خروج اتباء خارجی

٢ – فقدان جا و مکان مناسب و کافی برای پذیرائی

٣ – فقدان وسایل ارتباطی صحیح و کافی

۴ – فراهم نبودن امکانات حمل و نقل و هماهنگ نبودن با دستگاه های توریستی

۵ – نبودن ضوابط و استانداردهای تعریف شده برای واحدهای مهمانپذیر در بخش جهانگردی

۶ – ضعف امکانات خدماتی مانند پست، بیمه، بانک، بلیط و …

۲-۱-۲- اسکان و اقامت

نخستین اتاق های پذیرایی از مهمانان در زمان قدیم، قسمتی از خانه های مسکونی شخصی بود و از مسافران مانند اعضای خانواده پذیرایی می شد. در دوران باستانی در خاورمیانه و کشورهای شرقی از رباط ها، کاروانسراها و مسافرخانه استفاده می شد. اما در روزگاران مدرن تر و با استفاده از دلیجان، قطار، کشتی، اتومبیل، اتوبوس و هواپیما و در کنار افزایش تعداد مسافران نیاز به مسکن نیز افزایش یافت و در نتیجه هتل ها، متل ها، مسافرخانه ها و افزایش یافتند.

­۲-۱-۲-۱-  معانی و ریشه واژه هتل

این واژه خود از کلمه هاستل- HOSTEL مشتق شده است که در کشور انگلستان برای نامیدن این مراکز به کار می رفت. مکان هایی را که آمریکا به همین منظور اختصاص یافت با واژه ( این –INN) مشخص می کردند و همراه با این کلمه در مواردی مشابه از عبارت (Coffee house)  استفاده می شود. به تعبیر دیگر کلمه HOTEL یک لغت فرانسوی می باشد، به معنی عمارت بزرگ که فرم امروزی خود را از همان ( این –Inn) های اروپایی و آمریکایی گرفته است.

یک هتل را می توان به زبان ساده چنین تعریف نمود: مکانی برخوردار از امکانات کافی برای زندگی افرادی که به منظور اقامت موقت بدان مراجعه و از این امکانات استفاده کنند. بدین گونه درمی یابیم که یک هتل باید برای رفع نیاز های مسافرین و مراجعین خود از امکانات و وسایل رفاهی ضروری مورد نیاز بهره مند باشد تا بتواند موجبات آسایش آنها را بسته به نوع فعالیت هایی که در آ ن رخ می دهد و انواع میهمانی که به آن روی می آورند به نحو مطلوب فراهم نماید و خواسته های آنان را برآورده سازد. هتلها دارای اتاقهای متعدد برای اجاره و پذیرش مسافرین، سالن هایی برای جشن ها و میهمانی ها و بسته به نوع فعالیت آن، سالن های کنفرانس، سمینار و فروشگاه ها و همچنین رستوران، تریا و استخر را دارا می باشد. هتل را از نقطه نظر معماری می توان مجموعه ای نامیده برجسته، از سازماندهی فضا جهت اقامت موقت انسان ها وعنصری جهت برقراری ارتباطات.

۲-۱-۲-۱-۱- هتل داری

تکنیک و فن اداره و چرخش یک هتل را به نحو مطلوب هتل داری گویند. هتل داری یکی از شرایط اصلی در جذب میهمانان و مسافرین به سمت هتل می باشد. روابط عمومی و عملیات ارتباط جمعی در این امر تاثیر به سزایی دارند. روابط عمومی در ایجاد سه عامل بسیار مهم دخالتی سازنده دارد که این سه عامل در هر حال تعیین کننده موقعیت مخصوص یک هتل خواهد بود:

۱- به دست آوردن و نگهداری یک شمای  مثبت، شامل نیکنامی و معروفیت و اطمینان نزد مردم.

۲- ایجاد هماهنگی در ارائه خدمات مادی و غیر مادی که مبتنی بر خواسته ها و توقع های مشتریان باشد.

۳- باقی ماندن در عرصه رقابت ها و عرصه تولیدات و خدمات گوناگون و حفظ برتری آن عملیات ارتباط جمعی به همراه فعالیت های مربوط به روابط عمومی هتل ها به صورت کار گروهی به انجام می رسد. هر نوع فعالیت سازنده و موثری که در جهت کسب شهرت و تحکیم موقعیت هتل انجام شود از جمله وظایف و هدف های روابط عمومی شمرده می شود.

۲-۱-۲-۲- تاریخچه هتل

۲-۱-۲-۲-۱- سیر تحول هتل در اروپا

     اشکال اولیه هتل در کشورهای اروپایی بسیار ساده و اولیه بود و اغلب در امتداد راه های تجاری، در محل تعویض اسبها  این نوع اقامتگاه ها احداث می گردیدند که قسمتی به صورت مجلل و راحت تر جای اربابان و قسمتی دیگر به صورت مجزا برای عموم در نظر گرفته می شد.

با گسترش تجارت و توسعه صنعت همچنین خصوصیات محلی هر کشوری شکل هتل داری صورت گوناگونی به خود گرفت. با تغییر شکل مالکیت زمین شرایط اختصاصی و به وجود آمدن طبقه شهری و همچنین پدیده متمرکز شده تدریجی سرمایه در مراکز شهری در تمام اروپا هتل های مجللی احداث گردیدند.

گراند هتل

هم زمان با پیشرفت صنعت در تمام اروپا و به وجود آمدن راه آهن و ارتباطات وسیع، همچنین توسعه وسایل ارتباطی و بسط تجارت و بالاخره ظاهر شدن طبقه جدید اجتماعی ( بورژوا) همه وهمه علل اصلی به وجود آمدن این فرم جدید هتل گردیدند. گراند هتل ها را می توان جلوه گاه عظمت همه این ارزش های اجتماعی جدید دانست. این زمان نه تنها بقایای خانواده ها بزرگ، نجیب، شاهزادگان و حکمرانان هنوز مورد احترام بودند بلکه هدف اصلی، جلب طبقه شهری در فضای معماری جدیدی بود که از امکانات مالی وسیعی برخودار بودند. کمیت و کیفیت احترام در گراند هتل ها در رابطه با مقدار سرمایه و اعتبار بانکی اشخاص قرار می گرفت.

هتل های امروزی

آشنایی با مطالب قبلی و بررسی تحولات در دوره های مختلف و همچنین تاثیر این دگر گونی های فکری روی این مجموعه معماری، به ما امکان می دهد با دید وسیع تر هتل های امروزی را مطالعه نماییم آنچه امروز به عنوان یک هدف اصلی در هتل های جدید مورد توجه طراحان می باشد، موضوع راحتی میهمان است. محیطی خلق نماییم که هر چه بیشتر گرم و شاد فامیلی باشد و از همان امتیازات و تسهیلات زندگی فامیلی برخوردار باشد.

فضاهای فردی و یا دسته جمعی آن بتواند نیاز های فیزیکی و ادراکی تازه واردین راجوابگو باشند نه مانند سالن های مجلل گراند هتل ها مربوط به پنجاه سال پیش که جلوه گاه یک زندگی پر زرق و برق و تشریفاتی بود و تنها می توانست در اختیار تعداد معدودی قرار گیرد. امروزه سعی گردیده که این وضع، دگرگون شده وکلیه افراد بتوانند به سادگی از این مجموعه استفاده نمایند.

در هتل های جدید رابطه و تماس ما بین کارکنان هتل و میهمانان به حداقل خود رسیده است. این موضع به علت پیشرفت تکنیک، تجهیزات و تاسیسات آن می باشد. از طرف دیگر نحوه این برخورد به شکل قبلی خود به کلی متفاوت است. آن تشریفات و ا حترامات و تعارفات ساختگی به مقدار زیادی از میان رفته و روابط صحیح تر و انسانی تر جاینشین آن گردیده است.

از طرف دیگر بایستی توجه داشت که عظمت و ابهت گراند هتل ها با آن همه ظرافت کاریها و زیبایی های درونی آن، امروزه همگی از بین رفته و فضاهای ساده تر و کوچکتر جانشین آن گردیده است. حتماً می توان گفت از نظر معماری بسیار سردتر و بی روح تر از وضع قبلی آن گردید است. مخصوصاً در حدود سالهای ۱۹۴۰-۱۹۳۰ مجموعه هایی که به عنوان هتل توسط طراحان نهضت ناسیونالیسم بنا گردید خشکی و ماشینی بودن آن کاملاً به چشم می خورد.

در هر صورت فلسفه هتل داری، امروزه در جهت از بین بردن روابط خاص و تشریفاتی گراند هتل ها می باشد. امروزه سعی می گردد برای جوابگویی به احتیاجات و امکانات مالی مختلف مجموعه حجیم و عظیم گراند هتل ها را به فضاهای کوجک ساختمانی مبدل نموده و در بافت شهری پخش نمایند تا به صور گوناگون زندگی امرزی متناسب با شد. نحوه پخش این مجتمع ها در بافت شهری و اطراف آن و یا در امتداد اتوبان ها، درست شبیه موقعیت اقامتگاه های اولیه ( کاروانسراها، قهوه خانه و غیره) می باشند که در بافت های قدیمی و یا در کنار جاده قارر گرفته اند. در اشکال مختلف هتل های امروزی مثلاً از نوع ( خانه جوانان) یا پانسیون ها ارزانترین اقامت می باشد و در آن هر کسی کارهای مربوط به خودش را شخصاً انجام می دهد و یا در ( رزیدانس) که به صورت آپارتمان های کوچک مجهز در اختیار میهمانان قرار می گیرند.

قیمت : 5000 تومان
لینک کوتاه این پروژه : http://lonadoc.com/?p=7508
فرمت فایل : word
تعداد صفحات : 150 صفحه
کلیک جهت خرید کالا ، به منظور پذیرش قوانین و مقررات سایت می باشد .
ipmg
برچسب‌ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

پروژه های حسابداری
اخبار انگلیسی با متن
پروژه روان شناسی
سلام دنیا!