برو بالا

مجموعه مقالات پایان نامه لونا پروژه

پروژه تعاونی کشاورزی

نوشته شده در دی ۲, ۱۳۹۵ | 1,423 views

مقدمه :
از جمله اهداف تعاونی ها تامین نیاز اعضاء ایجاد ارزش افزوده و تحصیل در آمد متناسب می باشد . نوعی از شرکت های تجاری که نه سرمایه  و نه ضمانت شرکاء در آن تاثیر کلی دارد بلکه  شرکاء و کثریت آنها موثر است شرکت تعاونی هستند .
در قبال احتیاجات روز افزون افراد ضعیف مخصوصاً کشاورزان و کارگران ، جزء با کمک یکدیگر نمی توانند مشکلات بزرگی را حل کنند یک فرد توانا شاید بدون کمک دیگران بتواند حوائج را بر آورد ولی بیشتر افرادی که از جنبه مالی ضعیف اند کمک نکنند هرگز نمی توانند زندگی خوبی داشته باشد . یک نیروی ضعیف در جامعه ناچیز است و در مقابل احتیاجی که در اثر توسعه دائره تمدن هر ساعت اضافه می شود نمی تواند وسائل راحتی خود را فراهم نماید . پی این نیروها هر قدر ضعیف باشند . اگر متمرکز شوند قدرت بزرگی تشکیل می دهند که در سایه آن شرکائی که از آن بهره مند می شوند به هر هدف اقتصادی که مایل باشند خواهند رسید .

تعریف شرکت تعاونی :
الف ) شرکت تعاونی شرکتی است مرکب از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان … تشکیل می شوند .
البته تعریف فوق از شرکت تعاونی – تعریفی رسا و بی نقص نیست زیرا بزرگترین هدف شرکت تعاونی حذف واسطه گری و دلالی و تامین خدمات شرکاء از جمله مواد اولیه مستقیماً توسط شرکت و با سرمایه گذاری و همکاری اعضاء می باشند
شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی :
شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی – شرکتی است که با مشارکت کشاورزان باغداران ، دامداران ، دامپروران – پرورش دهندگان کرم ابریشم و زنبورداران و روستائیان شاغل در صنایع محلی روستایی و یا کاگران کشاورزی تشکیل می شوند .
هدف شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی :
۱-    خرید و تهیه مواد اولیه وسائل مورد احتیاج مصرف شخصی و خانوادگی اعضاء همچنین تهیه وسائل و علوفه دامهاو خوراک طیور و وسائل دیگری از این قبیل .
۲-    انجام عملیات جمع آوری ، نگهداری ، طبقه بندی و بسته بندی حمل و نقل و یا فروش محصول اعضاء .
۳-    انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه ای و یا زندگی اعضاء مانند تهیه ماشین آلات کشاورزی و استفاده شرکت از آنها تهیه وسائل حمل و نقل برای استفاده اعضاء و تهیه مسکن ، تامین و توزیع آب مشروب و آب برای مصارف زراعی اعضاء ، با رعایت قانون ملی شدن منابع آب پیش بینی وسائل بهداشتی و آموزشی به منظور استفاده جمعی و مشترک تلقیح مصنوعی دامها و مبارزه با امراض و آفات نباتی و حیوانی .
۴-    بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی و یا استیجاری .
۵-    تامین اعتبارات و وامهای  مورد نیاز اعضاء
ب ) شرکت تعاونی روستایی با مشارکت زارعینی که به موجب قوانین و مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند ، برای مقاصد مندرج  در بند های ماده الف تشکیل می شوند .
زارعین دیگری که در حوزه عملی شرکتهای  تعاونی روستایی به زراعت اشغال دارند و میزان مالکیت و فعالیت زراعی آنان در حدود مالکیت و فعالیت زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حوزه مربوط است نیز می توانند به عضویت شرکتهای تعاونی روستایی آن حوزه در آیند .
ج )شرکتهای تعاونی و با روستایی که از جمله مقاصد آنها رفع حوائج اعتباری اعضاء است . می توانند با کسب اجازه از وزارت تعاون به نمایندگی تعاون کشاورزی حسابهای سپرده برای اعضاء و غیر اعضاء در حوزه فعالیت شرکت باز می کنند .
غالباً برای بسیاری از افرادی که به شرکتهای تعاونی مراجعه می کنند و گاه حتی برای اعضایی که سالهاست از خدمات یکی از انواع وجوه تمایز تعاونیها با شرکتهای تجاری :
تعاونیها بهره مند شده اند ؛ این سوال مطرح می شود که چه تفاوتی بین موسسات تعاونی و شرکتهای تجاری وجود دارد . آنچه بیش از همه موجب طرح این سوال می شود ، علاوه بر کنجکاوی و شوق دانستن ، شاید تشابه وضع ظاهری ، نحوه داد و ستد ، رعایت مقررات بازرگانی و حتی ارکان تعاونیها با بنگاههای تجاری باشد . بر این اساس ، برای آگاهی بیشتر علاقه مندان به این موضوع ، در اینجا به تفاوتهای بارز موجود بین تعاونیها و موسسات تجاری اشاره می کنیم .
هرگاه به طور سطحی و ظاهری ، به سازمان یک شرکت تجاری و ارکان یک شرکت تعاونی نگاه کنیم ، تفاوت محسوسی بین آنها مشاهده نمی کنیم ، زیرا هر دو دارای سهامدارانی هستند ، هر دو به وسیله هیئت مدیره اداره می شوند  که رابط بین شرکا و دستگاه اجرایی شرکت می باشد و در هر یک از این دو ، اعضاء هیئت مدیره منتخب عموم صاحبان سهام یا حداقل و در عمل ، منتخب اکثریت آنها هستند .
ولی اگر در هنگام مقایسه ، از مرز نامهای تشکیلاتی و سازمانی بگذریم و در ورای عناوین ظاهری ، به اساس و فلسفه تشکیل و طرز اداره و سرانجام نتایج حاصل از فعالیت دو موسسه توجه کنیم ، به وجوه تمایز متعددی بر می خوریم که بسیار قابل ملاحظه وآ موزنده است . بدین لحاظ در اینجا ، با دقت ، جنبه های متفاوت شرکتهای تعاونی و بنگاههای تجاری را مورد بررسی قرار می دهیم :
۱-    تفاوت در هدف :
در آغاز باید به اختلاف بارزی که بین یک شرکت تعاونی و یک موسسه خصوصی وجود دارد توجه کنیم . فعالیت شرکتهای تعاونی را باید در چار چوب طرز فکر و آرمان خاصی که این شرکتها بر اساس آن شکل می گیرند ، مورد بررسی قرار دارند . تعاونیها برای تحقق هدف معینی ، در قالب شکل مشخص و تعریف شده ای از اقتصاد ایجاد می شوند و فعالیت می کنند . گرچه این هدف ممکن است در جوامع و کشورهای مختلف تا حدودی متفاوت باشد ، لیکن عموم تعاونیها پذیرای اصول تعاون بوده و جلب مشارکت وسیع مردم در فعالیتهای اقتصادی و سهیم ساختن آنان در سرنوشت اقتصادی خویش را مد نظر دارند و از این طریق در راستای تامین عدالت اجتماعی و کاهش تبعیضهای اجتماعی تلاش می کنند .  چنین انگیزه و هدفی در موسسات خصوصی که برای تامین منافع اقتصادی افراد معینی تشکیل شده اند ، به چشم نمی خورد .
۲-    تمایز در اداره شرکت :
منظور از ذکر این وجه تمایز آن نیست که سهامداران شرکتهای خصوصی کنترلی بر موسسه خود ندارند و یا نمی توانند از مجرای جلسات عمومی ، عقاید و نظرات خود را ابراز کنند ، بلکه تفاوت تعاونیها با موسسات خصوصی از نظر طرز اداره شرکت در این است که شرکتهای تعاونی در قبال اعضای خود متعهدند و بر خلاف موسسات سرمایه داری ، سرنوشت و تقدیر اعضاء در دست صاحبان سرمایه قرار ندارند . این یک کیفیت حیاتی و مهم تعاونی است .
در عین حال ، این وجه امتیاز در آن نیست که بخش خصوصی به طریق استبدادی اداره می شود و شرکت تعاونی به طرز آزاد دمکراتیک ، بلکه وجه تفاوت در این است که در بخش خصوصی ، کنترل دمکراتیک منوط به میزان سرمایه هر سهامدار است در حالی که شرکتهای تعاونی تمام اعضاء دارای حق مساوی برای اعمال نظارت و کنترل شرکت تعاونی خود می باشند و این امر با رعایت اصل یک نفر یک رای به مرحله اجراء و عمل در می آید نه تناسب سهامی که خریداری کرده اند .
در شرکتهای تعاونی ، صاحب سهم ، صرف نظر از تعداد سهامی که در اختیار دارد فقط دارای یک رای است . در حالی که در سایر شرکتها ، صاحب سهم بر حسب تعداد سهام و نوع آن ، ممکن است صاحب چند رای باشد . نتیجه مهمی که از این روش حاصل می شود آن است که در شرکت تعاونی ، یک فرد با یک گروه موتلف کوچک ، به هیچ وجه نمی تواند بر مبنای تعداد سهامی که در اختیار دارد ، امور شرکت را قبضه کند و کنترل آن را در دست گیرد .
بنابراین در صورتی که اکثریت اعضای یک شرکت تعاونی از خود بی علاقه گی نشان دهند کنترل شرکت در دست عده ای خاص قرار می گیرد . بر این اساس ، تعاونیها به طور طبیعی در تمام مدت حیات خود ، به صورت اجتماعی از اعضای مسئول و صاحب نظر مستقل باقی می مانند و تابع صاحبان سرمایه قرار نمی گیرند .
۳-    اختلاف در نقش سرمایه و منظور از به کار انداختن آن :
تعاونیها از لحاظ هدف سرمایه گذاری و نقشی که سرمایه در شرکت ایفا می کنند ، با موسسات تجاری تفاوت دارند . در یک بنگاه تجاری ، سرمایه به این منظور به جریان گذارده می شود که منفعت عاید کند و اگر هیچ یک از این دو به دست نیاید ، سرمایه گذار به فکر می افتد که سهام خود را به فروش برساند تا به نحوی از آن خلاص  گردد .
در یک تعاونی ، سرمایه گذاری ، به منظور تامین وجوه لازم برای عملیات بنگاه ، ‌صورت می گیرد و در حقیقت دریافت سود سهام انگیزه درجه دوم به شمار می رود . همین اختلاف در نقش و منظور از سرمایه گذاری در شرکتهای تعاونی موجب شده است که سهام آن قابل عرضه در بازار سهام نباشند .
در یک تعاونی ، بهره ای که بابت سرمایه پرداخت می شود و به تبعیت از اصول تعاون ، محدود است . اگر در تعاونیها سود سرمایه مانند بنگاههای انتفاعی غیر محدود بود ، هیچ نفعی از کاهش هزینه عاید اعضاء نمی شد و این امر به منزله نادیده گرفتن هدفی بود که شرکت به خاطر آن ، تشکیل شده است این موضوع تفاوت دیگری را که در امر سرمایه گذاری بین دو نوع شرکت وجود دارد نشان می دهد . در یک تعاونی سرمایه فقط یک عامل از مجموع عوامل مربوطی به عملیات بازرگانی است . در حالی در بنگاههای انتفاعی سرمایه عامل اصلی است و پاداش به کار انداختن آن ، درست همان منظوری است که موسسه به خاطر آن تشکیل شده است.
مفهوم دیگر این مطلب آن است که در یک تعاونی ، سرمایه خادم است ، در صورتی که در سیستم سرمایه داری سرمایه مخدوم می باشد . این موضوع کا پاداش سرمایه در یک تعاونی نقش درجه دومی را نسبت به عضویت ایفا میکند ، با این استدلال واقع گرایانه اثبات می گردد : نهضت تعاون از آغاز پیدایش تا کنون به طور مداوم پیشرفت کرده است در جالی که همواره این واقعیت وجود داشته که تقریباً در تمام تعاونیها نرخ بهره پرداختی در مقابل سرمایه به جریان گذاشته شده ، پاییت تر از نرخ سود سهامی است که در موسسات انتفاعی پرداخت می شود . در نتیجه باید یکی از این شقوق را قبول کنیم : یا میلیونها نفر طرفداران تعاون ، از دنیای بازرگانی پیرامون خود بی اطلاع هستند ( که بعید است ) یا اینکه آگاهانه سرمایه خود را در تعاونی به جریان می اندازند ، زیرا از این طریق می توانند کالا و خدمات را با قیمت پایین تری به دست آورند . البته شق دوم واقعیت دارد .
۴-    انگیزه خدمت در مقابل اندیشه سود :
داد و ستد به منظور انجام خدمت مهمترین هدف نهضت تعاون است . با توجه عمیق به این موضوع خواهیم توانست بین بنگاههای انتفاعی و تعاونی تفاوت قائل شویم .
در بنگاههای بازرگانی ، سه طبقه از مردم علاقه مستقیم دارند : مالکان ، کارکنان و مصرف کنندگان یا مشتریان . در سالهای اخیر در صنایع بزرگ یک طبقه علاقه مند جدید ظاهر شده است که عبارت است از گروه مدیریت ، انگیزه اقتصادی که در هر مورد ، بدون توجه بزرگی و کوچکی بنگاه ، سودی است که به هزینه مصرف کننده تامین می شود . سود نیز عبارت است از تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت فروش به مصرف کننده نهایی بنگاه های سرمایه داری که با فمر انتفاع یعنی تفاوت بین قیمت تمام شده وضعیت فروش کار خود را شروع می کنند . ، کار خود را شروع می کنند ، به بنگاه تعاونی نیز به همان چشم می نگرد مدعی هستند که تعاونی نیز ار هر جهت با آنها مشابه است .
در تعاونی مصرف با تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان ، فقط دو گروه از مردم مستقیماً ذی علاقه اند : گروه اول کارکنان و گروه دوم مصرف کنندگان که در عین حال مالکین تعاونی می باشند . در یک تعاونی تولیدی فروش متشکل از تولید کنندگان ، سه طبقه ذی مدخل هستند که عبارتند از :کارکنان ،‌مصرف کنندگان و تولید کنندگان  که در این مورد مالکین تعاونی هستند .
تمام طرفداران تعاون معترفند که سود خرید یا چیزی که با منفعت در موسسات عادی مطابقت دارد ، مانند نفع ، از مایه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش حاصل می شود . ولی اگر این تشابه را تعمیم دهیم مرتکب اشتباه شده ایم زیرا انگیزه و منظور و مقصد نهایی تفاوت بین دو قیمت ( یعنی قیمت تمام شده و قیمت فروش ) در بنگاه تعاونی و بنگاه انتفاعی کاملاً با یکدیگر متفاوت است .
در بنگاه سرمایه داری ، انگیره ای که موسسه را وادار می کند تا قیمت فروش را افزایش و قیمت تمام شده را کاهش دهند ، سود جویی است و این سود نه عاید کارکنان می شود و نه عاید مصرف کننده ، بلکه به عنوان پاداش سرمایه ای که به جریان افتاده ،‌نصیب مالک سرمایه می شود . موسسات خصوصی حیاتشان به منفعت وابسته است و از تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت فروش تغذیه می کنند . اگر تفاوتی وجود باشد و این وضع ادامه پیدا کند ، موسسه انتفاعی ، هیچ دلیلی برای ادمه کار ندارد و به سادگی از صحنه ناپدید می شود .
در تعاونی این وضع وجود ندارد و بر عکس آنچه در بنگاههای عادی می بینیم ، تعاون دلیلی برای افزایش قیمت فروش ندارد ، زیرا مصرف کنندگان ، خودشان مالک هستند و هیچ دلیل منطقی برای این وجود ندارد که مالکین پول بیشتری از خودشان وصول کنند تا جایزه خرید بیشتری نصیبشان شود . بنابراین منطق حکم می کند که هم خود را مصروف کاهش هزینه نمایند .
اگر امکان داشته باشد که هزینه مزبور با دقت معین شود ، در این صورت تعاونیها می توانند کالای خود را به قیمت تمام شده به فروش برسانند و بنابر این جایزه خرید وجود نخواهد داشت که بین مشتریان تقسیم شود . ولی از آنجا که قسمت تمام شده به سادگی قابل محاسبه نیست ، تعاونیها قیمت فروش را در حدود سطح قیمتهای بازار حساب می کنند . اتخاذ قیمت بازار به دو علت راحت است : در وهله اول رقابت برای کاهش قیمت را از میان می برد و از طرف دیگر به تعاونی اجازه می دهد که کارآیی عملیات خود را به وسیله مقایسه جایزه خرید که بدین ترتیب حاصل می شود با منافع سیستم انتفاعی در همان فعالیت ، اندازه گیری کند .
از اینجا می توان دید که  تعاونی اساساً سازمانی است که هزینه ها را پایین می آورد ، در حالی که موسسات بازرگانی عواملی هستند که هم هزینه ها را افزایش می دهند و هم قیمت فروش را تعیین می کنند و در مورد اخیر ، قیمت فروش بر اساس قدرت تحمل بازار تعیین می گردد ، هر چه قیمت بالاتر باشد به نفع فروشندگان است .
۵-    تفاوت در سرنوشت منافع بنگاه :
در موسسات انتفاعب مغصود اصلی از فعالیت اقتصادی ، تامین منافع سهامداران و تضمین سودی است که باید به سرمایه تعلق گیرد . به بیان دیگر ، در این موسسات ، منفعت بازرگانی یا تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت فروش ، عاید مشتریان نمی گردد بلکه به عنوان پاداش سرمایه نصیب مالکان آن می شود .
در شرکت تعاونی تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت فروش ، به مشتریان و اعضای تعاونی تعلق دارد و به صورت سود خرید یا « مازاد برگشتی » به آنها مسترد می شود . بدین ترتیب ملاحظه می کنیم که در تعاونیها ، تعلق سود به سرمایه هدف اصلی نیست بلکه هدف ارائه خدمات بهتر و مقرون به صرفه اعضای تعاونی است و منافع نهایی بنگاه ، در صورت تحصیل ، بر مبنای میزان معاملات نه بر مبنای تعداد سهام به اعضاء ( مشتریان ) پرداخت می شود و این پرداخت موجب ان است که ارتباطی بین اعضاء و خدمات تعاونی به وجود آید ، زیرا اگر صاحب سهم بخواهد مازاد برگشتی  دریافت کند باید خرید کند و تمایل مشتری به خرید به خرید منوط ، به کیفیت خدماتی است که عرضه می شود .
بنابراین ، تامین خدمات با پرداخت مازاد برگشتی به هم گره می خورد و وجود یکی باعث وجود دیگری می شود و این امر یکی از وجوه اصلی تمایز نهضت تعاونی با اقتصادی سرمایه داری است .

اساسنامه شرکت تعاونی  کشاورزی
کلیات
ماده ۱- نام شرکت : شرکت تعاونی کشاورزی است که در این اساسنامه باختصار شرکت نامیده می شود و نوع آن شرکت تعاونی کشاورزی تولید و توزیع است .
ماده ۲- مرکز اصلی شرکت می باشد و یا تصویب هیئت مدیره می توان شعب شرکت را در سایر نقاط حوزه عمل شرکت تاسیس نمود و یا محل شعب تاسیس شده را در همان حوزه تغییر داد .
ماده ۳- مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است .
ماده ۴- حوزه عملیات شرکت شهرستان است .
ماده ۵- موضوع و حدود و عملیات شرکت عبارتست از بالا بردن سطح زندگی اعضاء تولید محصولات زراعی و دامی با رعایت اهداف توسعه کشاورزی و موازین تعاونی از طریق بهره برداری جمعی و مشترک اراضی ملکی و یا استیجاری با انجام عملیات زیر :
۱-    انجام عملیات زیر بنایی کشاورزی اعم از تسطیح اراضی و قطعه بندیهای فنی ، اقتصادی اراضی در اختیار شرکت و احداث راههای ارتباطی مورد لزوم .
۲-    حفره چاه عمیق و نیمه عمیق در زمین متعلق به شرکت و اعضاء شرکت به منظور تامین آب کشاورزی و غیر کشاورزی با رعایت قانون « ملی شدن منابع آب » و نگهداری و بهره برداری چاه و قنوات و سایر تاسیسات آبرسانی .
۳-    تهیه و تدارک و یا تولید مواد و وسایل مورد احتیاج حرفه ای اعضاء از قبیل ماشین آلات و ابزار و ادوات کشاورزی و دامی و وسایل حمل و نقل جمعی اعضاء و محصولات تولیدی شرکت .
۴-    انجام عملیات جمع آوری ، نگهداری ، تبدیل ، طبقه بندی ، بسته بندی ، حمل و نقل ، بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی و دامی اعضاء .
۵-    ایجاد واحدهای کشاورزی اعم از واحدهای زراعی و باغی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش آبزیان ، کرم ابریشم ، زنبور عسل و… و تاسیسات بهداشتی ، بهداری ، آموزی ، انبار و دفتر کار و کلینکهای لازم و تاسیسات مورد نیاز و مرتبط با فعالیت شرکت جهت بهره برداری مشترک اعضاء
۶-    انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه ای اعضاء با توجه به نوع و رشته فعالیت شرکت .
۷-    ایجاد کارخانجات انواع صنایع تبدیلی کشاورزی اعم از زراعی و دامی و تاسیسات و تجهیزات بسته بندی ، درجه بندی ، نگهداری و انبارهای سرد و چند منظوره و سردخانه جهت نگهداری محصولات کشاورزی با رعایت موازین فنی و قانونی و ایجاد مراکز تعمیرگاهی ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات فنی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت .
۸-    انجام هر گونه معاملات مجاز جهت تامین نیازهای شرکت با رعایت موضوع عملیات پیش بینی شده در اساسنامه مانند تهیه بذور مختلف ، نهال ، نشاء ، کودهای حیوانی و شیمیائی ، سموم دفع آفات نباتی و حیوانی و همچنین تهیه خوراک دام و طیور ، کرم ابریشم ، زنبور عسل ، ماهی و آبزیان و انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت .
۹-    شرکت می تواند با توجه به نوع فعالیت و در صورت وجود تولیدات با رعایت مقررات کسب و مجوزهای لازم از سازمان مرکزی تعاون روستائی و سایر مراجع ذیربط اقدام به صدور آنها به خارج از کشور و یا نیازمندیهای شرکت و اعضاء را از خارج تامین نماید .  همچنین با برگزاری نمایشگاه یا شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی ، ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و یا خارج از کشور ، بازاریابی و تولیدات خود را عرضه نماید .
۱۰-    شرکت مکلف است در جهت ارتقاء مهارتهای فنی و شغلی و اشنایی با شیوه های نوین زراعی و دامی اعضاء خود با دستگاهها و موسسات ذیربط همکاری نموده و موجبات شرکت اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل ، بازرس یا بازرسان و دیگر اعضاء را در دوره های آموزشی و تخصصی مربوط فراهم نماید .
۱۱-    تامین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء و تامین منابع مالی تکمیلی از طریق استقراض و تحصیل اعتبار و قرضالحسنه و استفاده از تسهیلات بانکی وفق عقود معینه .
۱۲-    شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی به عضویت اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی ذیربط در آید و یا در سایر انواع شرکتهای تعاونی کشاورزی مشارکت نماید .
۱۳-    شرکت می تواند نمایندگی شرکتها و اتحادیه های تعاونی و بانک کشاوری سازمان و موسسات و شرکتهای دولتی را برای عملیات و خدماتی که مورد نیاز آنها و یا شرکت تعاونی باشد بپذیرد یا برای انجام مقاصد شرکت نمایندگی بدهد .
۱۴-    در صورت بروز اختلاف بین شرکت و سایر شرکتها و اتحادیه های تعاونی در صورت قبول طرف ، شرکت می تواند اختلاف مذکور را به داوری سازمان تعاون روستایی شهرستان حوزه عمل خود ارجاع کند در این صورت نظریه سازمان تعاون روستائی شهرستان برای طرفین قطعی است
۱۵-    شرکت می تواند سهام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ، بانک کشاورزی ایران ، سازمان تعاون مصرف شهر و روستا را خریداری و در سایر شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی و روستایی با موافقت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران سرمایه گذاری نماید .
تبصره ۱- شرکت می تواند هدایای  اشخاص حقیقی و حقوقی را قبول کند .
تبصره ۲- باستثنای عملیات اعتباری که مخصوص اعضاء است ترتیب معاملات با غیر اعضاء در آئین نامه معاملات شرکت که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت می رسد تعیین خواهد شد .
ماده ۶- عضویت در شرکت با تصویب هیئت مدیره برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنان در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته و دارای شرایط زیر باشند آزاد است :
۱-    اشتغال در رشته های کشاورزی در حوزه عمل شرکت .
۲-    تسلیم درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
۳-    پرداخت حداقل بهای یک سهم
۴-    عدم عضویت در تعاونی دیگر با موضوع عملیات مشابه
تبصره – هیئت موسس موظف به مراعات شرایط این ماده می باشد و بعد از تشکیل شرکت ، هیئت مدیره در مورد متقاضیان جدید عضویت در شرکت به تشخیص خود تقاضای عضویت کسانی را که واجد شرایط مذکور نیستند رد خواهد کرد .
ماده ۷- خروج هر عضو از شرکت اختیاری است .
ماده ۸- در صورت تحقق یکی از موارد زیر عضو شرکت بر اساس صورتجلسه هیئت مدیره اخراج می گردد و مراتب به نحو مقتضی باطلاع عضو اخراج شده خواهد رسید .
۱-    از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شرکت
۲-    مبادرت به اعمالی که موجب زیان مادی یا معنوی شرکت گردد
۳-    مبادرت به رقابت با موضوع فعالیت شرکت
۴-    عدم رعایت مقررات اسانامه و عدم ایفای تعهدات قانونی
ماده ۹- کسی که تقاضای عضویت او از طرف هیئت مدیره رد شده باشد حق دارد اعتراض خود را به یکی از بازرسان شرکت و در غیاب بازرسان به سازمان تعاون روستائی شهرستان تسلیم کند و هر یک از مقامات مذکور موظف است در نخستین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود موضوع را مطرح کند و معترض می تواند بدون حق رای در مجمع مذکور شرکت نماید و رای مجمع در این باره قطعی است .
ماده ۱۰-هرگاه رابطه عضوی به علت استعفاء ترک ، عضویت ، اخراج و یا فوت با شرکت قطع شود ، بهای سهم یا سهام او پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ( مربوط به سالی که عضور مزبور در آن سال رابطه عضویت را از دست داده است ) در مجمع عمومی حداکثر ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد :
چنانچه شرکت زیان نکرده یا مبلغ زیان کمتر از رقم ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم باشد معادل ارزش اسمی سهام ، باز پرداخت می شود و در صورتیکه در حسابهای شرکت مبالغی به عنوان زیان بدون داشتن ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم وجود داشته باشد و ارقام زیان از مبلغ ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم زیادتر باشد در صورت اول به میزان مبلغی از زیان که به تناسب کل سرمایه به سهم مربوط تعلق می گردد و در صورت دوم به نسبت مابه التفاوت ارقام مذکور به کل سرمایه از ارزش اسمی سهام کسر و بقیه به عضو یا وارث قانونی او پرداخت خواهد شد .
تبصره ۱- در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی  ماالتفاوت افزایش سهم ناشی از تعداد خود را به تعاونی بپردازد اما اگر کتباً اعلام کند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند ، وفق  این اساسنامه مطالبات   ، وفق مقررات این اساسنامه مطالبات عضو متوفی اعم از مبلغ سهام یا مطالبات دیگر به ورثه او پرداخت می گردد و چنانچه عضو متوفی بدهکاری به شرکت داشته باشد مطالبات و بدهی وی تهاتر خواهد شد .
تبصره۲- اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد ، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی  با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته میشوند .
تبصره۳- هیئت مدیره موظف است فهرست سهام و مطالبات اعضائی را که تقاضای بازپرداخت آن شده به اولین مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که برای رسیدگی به ترازنامه سال مالی قبل تشکیل می شود گزارش نماید .

قیمت : 5000 تومان
لینک کوتاه این پروژه : http://lonadoc.com/?p=7589
فرمت فایل : word
تعداد صفحات : 78 صفحه
کلیک جهت خرید کالا ، به منظور پذیرش قوانین و مقررات سایت می باشد .
ipmg
برچسب‌ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

سلام دنیا!
اخبار انگلیسی با متن
پروژه روان شناسی
پروژه های حسابداری