برو بالا

مجموعه مقالات پایان نامه لونا پروژه

روانشناسی و علوم اجتماعی و فلسفه بایگانی - لونا پروژه

مثبت‌ اندیشی‌

مثبت‌ اندیشی‌

مثبت‌ اندیشی‌ محققان‌ روانشناسی‌ گرایش‌ دارند شاخص‌ مثبت‌ اندیشی‌ با نمرات‌ روزانه‌ متغیرعمده‌ مرتبط‌ است‌. شادکامی‌ و رضایت‌ از زندگی‌. وقتی‌ محققان‌ از افراد در مورد شادکامی‌هایشان‌ می‌پرسند در واقع‌ از آنهامی‌خواهند حالات‌ هیجانی‌ و چگونگی‌ احساس‌شان‌ درباره‌ خود و دنیا را گزارش‌ نمایند. و منظور از رضایت‌ بیان‌ قضاوت‌…
لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود

لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود

ضرورت های دیگری برای استفاده از فنون ارزشیابی توصیفی در برنامه ریزی درسی در این یادداشت بلند! با استفاده از دو مقاله به بررسی دلالت های استفاده از فنون ارزشیابی توصیفی در نظام برنامه ریزی درسی با توجه به نظام موجود ارزشیابی تحصیلی و مقررات موجود ارتقاء تحصیلی در آموزش…
کیفیت زندگی و انقلاب دیجیتال

کیفیت زندگی و انقلاب دیجیتال

کیفیت زندگی و انقلاب دیجیتال   دکتر شهیندخت خوارزمی پیش درآمد این مقاله سعی دارد، بحث کیفیت زندگی را با توجه به تجربه های موجود جهان معرفی کند. در تهیه آن، رهیافت نظری اعمال نشده است به این معنا که کیفیت زندگی در چارچوب تئوری های موجود تبیین نشده است.…
کودکان خیابانی

کودکان خیابانی

فهرست طبقه بندی کودکان خیابانی الف – وضعیت سرپرستی ب – طبقه بندی از حیث نوع زندگی خیابانی ج – طبقه بندی کودکان ا زلحاظ وضعیت سکونت خیابانی ۱-    کارتن خوابها ۲-    اتوبوس خوابها ۳-    هتل خوابها د- گروه های سنی کودکان خیابانی ۱٫    گروه سنی زیر ده سا ل…
کودکان استثنایی

کودکان استثنایی

چکیده تحقیق حاضر به منظور بررسی علل عقب ماندگی دانش آموزان ناشنوا صورت گرفته است. در فرضیه های ارائه شده است علت اصلی عقب ماندگی این دانش آموزان ۱- عوامل دوران بارداری ۲-ازدواج فامیلی ۳-عوامل اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی و غیره ذکر گردیده است. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان مدرسه…
کودک آزاری

کودک آزاری

من به هیأت «ما» زاده شدم به هیأت پرشکوه انسان تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم تا شریطه ی خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خویش معنا دهم که کارستانی از این…
کودک آزاری

کودک آزاری

«مقدمه » پدران و مادران به حکم عواطف جوشان و نیرومند پدری ومادری فرزندان را در زیر پر وبال محبت خود می پرورانند .کمبودی برای آنها باقی نمی ماند وکمتر پدر ومادری است که آرزومند نباشد فرزندانشان ازتمام مواهب زندگی برخوردار گردد و آینده ای درخشان برایش تامین نگردد لکن…
کمرویی چیست

کمرویی چیست

هیچ کس خالی از نقص نیست و کمرویی یکی از نواقص آدمی است . در عین حال هر نقصی تا حدودی قابل جبران است . برای تغییر دادن خویش هیچ گاه دیر نیست ، فقط کافیست بخواهیم و عمل کنیم . کمرویی چیست؟ کمرویی مقوله ای نا روشن است، هر…
کتاب خانواده و مسائل جوانان

کتاب خانواده و مسائل جوانان

خانواده و مسائل جوانان و نوجوانان فهرست                عنوان صفحه مقدمه                                       بخش اول شکوه ها از پدر -      اخلاق پدر -      همدمی با فرزندان -      الگوی اخلاق -      برخوردهای ناروا -      محدودیتهای عاطفی -      محیط خفقان بخش دوم شکوه ها از مادر -      مساله راز فرزندان -     …
پروژه روان شناسی
پروژه های حسابداری
اخبار انگلیسی با متن
سلام دنیا!