برو بالا

مجموعه مقالات پایان نامه لونا پروژه

روش تحقیق بایگانی - لونا پروژه

طراحی و اجر ای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقیق

طراحی و اجر ای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقیق

مقدمه همانطور که می دانید اطلاعات برای افراد مهمترین منبع تصمیم گیری می باشد و همچنین محرز است که مصاحبه ، پرسشنامه ابزارهای اصلی جمع آوری اطلاعات در تحقیقات می باشد که از طریق این ابزار اطلاعات تفصیلی (کمی و کیفی) مناسبی در اختیار پژوهشگر قرار می گیرد . در…
طراحی الگویی جهت تعیین نظام استقرار تسهیلات ارائه‌دهنده خدمات در مناطق شهری

طراحی الگویی جهت تعیین نظام استقرار تسهیلات ارائه‌دهنده خدمات در مناطق شهری

مقدمه یکی از محرک‌های بزرگی که طی دو دهه اخیر صنعت بانکداری را دچار چالش‌ نموده، ظهور روش‌های جدید بانکداری، به ویژه بانکداری الکترونیکی بوده است. امروزه صنعت بانکداری در بکارگیری و توسعه فن‌آوری پردازش الکترونیکی داده‌ه به عنوان یکی از فعال‌ترین صنایع مطرح است. در این راستا یکی از…
روش تحقیق بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در دانشجویان

روش تحقیق بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در دانشجویان

عنوان بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در دانشجویان دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد اسلامی (سما) سبزوار در درس تربیت بدنی عمومی   مقدمه اگرچه علوم ورزشی ونقش اساسی آن دربین تمامی ملل هنوز به مراحل کمال نرسیده ولی بدین نتیجه نهایی رسیده است که اولا :…
رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران

رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران

من عرفه نفسه فقد عرفه دبه هر کس خودش را شناخت خدایش را مرا شناخت براستی که انسان خدایی است و هر یک خدایی بی همتا انسان ها بر اساس سرشت کمال خواهی خویش و به وسیله ی نیروی کنجکاوی و جستجو گری خود طالب کشف حقیقت خویش و دنیای…
تفاوتی در میزان افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل

تفاوتی در میزان افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل

چکیده تحقیق : هدف از این تحقیق آن است که به این پرسش پاسخی داده شود : که آیا بین مردان بازنشسته و شاغل تفاوتی در میزان افسردگی دیده می شود یا خیر ؟   فرضیه تحقیق : به این صورت مطرح شده است : میزان افسردگی در مردان بازنشسته…
تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی

تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی

مقدمه خصوصی سازی عبارتست از واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکت های دولتی و هرگونه خدماتی که دراختیاردولت می باشد، به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مقررات و ضوابط درهرکشور. به عبارت دیگر«خصوصی سازی ۱»کاهش حجم تصدی دولت درفعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری است که به…
تجزیه و تحلیل و بررسی ساختار تشکیلاتی موجود  بانک کشاورزی (مرکز) و ارائه الگوئی بهینه برای آن

تجزیه و تحلیل و بررسی ساختار تشکیلاتی موجود بانک کشاورزی (مرکز) و ارائه الگوئی بهینه برای آن

مقدمه در دنیای پیچیده و پرتلاطم امروزی بعضی از سازمان ها موفق و اثربخش و بعضی دیگر ناموفق و غیراثربخش هستند. آنچه مسلم است، ‌عوامل مختلفی درموفقیت و اثربخشی سازمانها تاثیر دارند. تعدادی از عوامل خارج ازکنترل سازمان و تعدادی نیزتحت کنترل هستند. یکی از عوامل تحت کنترل، ساختارسازمانی می…
تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه کارکنان ادارات کل استان خراسان شمالی

تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه کارکنان ادارات کل استان خراسان شمالی

بیان مسئله پژوهش : امام علی ابن ابی طالب (ع) در فرمان تاریخی و ارزشمند خویش به مالک اشتر ، آن سردار دلاور خویش را هشدار می دهد که آداب و سنن شایسته که سران این امت بر آن بوده اند و توده مردم خو گرفته اند مشکن نباید سنتی…
پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها

پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها

چکیده: - هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از…
پروژه های حسابداری
اخبار انگلیسی با متن
سلام دنیا!
پروژه روان شناسی