برو بالا

مجموعه مقالات پایان نامه لونا پروژه

زیست و زمین شناسی و محیط زیست بایگانی - لونا پروژه

مولکول و اکسیژن ریشه واکنش‌های آن

مولکول و اکسیژن ریشه واکنش‌های آن

مولکول و اکسیژن ریشه واکنش‌های آن: اتم اکسیژن فراوان ترین عنصر در پوسته زمین است و در اتمسفر و آب برای شکل‌های هوازی حیات مورد نیاز می باشد مخزن اکسیژن کره زمین نتیجه ساخته شدن آن از واکنش‌هایی مانند فتو سنتز است ۳۷ EMOL و ۱ EMOL=108 MOLES. فتوسنتز واکنشی…
مکانیسم سلول

مکانیسم سلول

مکانیسم سلول با اینکه سلولهای یک گیاه یا یک جانور از نظر ساختمانی و عمل با یکدیگر متفاوتند، عموماً واحد ماده زنده بوده و خواص مهم مشترکی دارند. مثلاً، سلولهای گیاهی و جانوری حاوی ژنها و کروموزومها هستند و کروموزومها در چرخه تقسیم سلول دارای اهمیت‌اند. تقسیم میتوزی سلول فرآیندی…
کارخانه کشت و صنعت شمال هیدروژناسیون روغن نباتی

کارخانه کشت و صنعت شمال هیدروژناسیون روغن نباتی

مقدمه : روغنها و چربیها از زمانهای بسیار دور یکی از اجزا اصلی و مهم تشکیل دهنده غذای انسان بوده است. که یک گرم آن در حدود ۲/۹ کیلوکالری انرژی در بدن تولید می کند. همچنین غذای طبخ شده در روغن و چربی مزه و طعم مطلوبی را در بر…
کاربرد کنترل کیفیت در صنایع شوینده

کاربرد کنترل کیفیت در صنایع شوینده

فهرست مطالب عنوان فصل اول: کلیات طرح تحقیق ۱-۱ : مقدمه ۲-۱ : تعریف مسئله ۳-۱ فرضیه ها ۴-۱ : هدف تحقیق ۵-۱: روش تحقیق ۶-۱ : مشکلات و محدودیتهای انجام تحقیق فصل دوم: آشنایی با شرکت نیکان شیمی ۱-۲ : مقدمه ۲-۲ : تاریخچه شرکت صنایع بهشهر ۳-۲ :…
پلیمرها

پلیمرها

تهیه، ساخت و شناسایی پلی مرها با آنکه واکنشهای مورد استفاده در تهیه پلی مرها معمولاً با واکنشهایی که در سنتز مولکولهای کوچک به کار می روند یکسان هستند، وزن مولکولی بالا در محصولات پلی مری و نتیجه فیزیکی اندازه و بر هم کنشهای زنجیر، باعث می شود که پلی…
پروتئین های مثوک حرارتی

پروتئین های مثوک حرارتی

Heat shock proteins ( HSPs) پروتئین های مثوک حرارتی همانطور که می دانید یک دسته از عواملی که در رشد و فعالیت میکروارگانیسمها  موثر هستند عوامل محیطی می باشند که به ۲ دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم می شوند. یکی از مهمترین این عوامل که به عنوان یک عامل فیزیکی…
بررسی تولید و مراحل فنولوژی گیاه دارویی سرخارگل به عنوان

بررسی تولید و مراحل فنولوژی گیاه دارویی سرخارگل به عنوان

بررسی تولید و مراحل فنولوژی گیاه دارویی سرخارگل به عنوان مادّه اوّلیه تولید داروهای تقویت کننده سیستم دفاعی منبع : گیاهان دارویی- کلمات کلیدی : سرخارگل، گل ستاره ای، عملکرد پیکر رویشی، عصاره خشک. چکیده مقاله سرخارگل (Echinacea purpurea ) گیاهی است علفی، چندساله متعلّق به تیره گل ستاره ایها…
افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک

افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک

فهرست مطالب ............................................................................................................................................................. صفحه فصل اول : مقدمه  ...........................................................................................................................................................۵ فصل دوم : روش کار .......................................................................................................................................................... ۷ بخش اول : سوابق تحقیق ..................................................................................................................................................... ۸ ۱-۱- مطالعات موردی ...................................................................................................................................................... ۸ ۱-۲- تداخل آب شور و شیرین در سفره های ساحلی ............................................................................................... ۸ ۱-۲-۱- مخروط بالا آمده آب شور و نحوه کنترل آن…
پروژه روان شناسی
پروژه های حسابداری
اخبار انگلیسی با متن
سلام دنیا!