برو بالا

مجموعه مقالات پایان نامه لونا پروژه

مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی بایگانی - لونا پروژه

نظریه سازمانهای یادگیرنده

نظریه سازمانهای یادگیرنده

فهرست‌ مطالب‌ مقدمه‌ تعاریف‌ انواع‌ یادگیری‌ زمینه‌های‌ شکل‌گیری‌ نظریه‌ سازمان‌ یادگیرنده‌ نظریه‌ سازمان‌ یادگیرنده‌ کشش‌ خلاق‌: اصل‌ تلفیق‌کننده‌ نقشهای‌ جدید رهبر به‌ عنوان‌ طراح‌ رهبر به‌ عنوان‌ معلم‌ رهبر به‌ عنوان‌ خدمتگزار مهارتهای‌ جدید ساختن‌ دورنمای‌ مشترک‌ نمایان‌ ساختن‌ و آزمون‌ مدلهای‌ ذهنی‌ تفکر سیستمی‌ ابزارهای‌ جدید الگوهای‌ سیستمی‌ پایه‌…
مدیریت نوین و توسعه پایدار

مدیریت نوین و توسعه پایدار

چکیده توسعه پایدار، مفهوم جدیدی است که از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات محیطی و حفظ محیط زیست از دهه ۸۰ به طور گسترده‌ای مطرح گردید. از سوی دیگر،‌ مدیریت دولتی نوین به منظور افزایش مسئولیت مدیران به محیط…
مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی

مقدمه : اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است میتوان…
مدیریت زمان

مدیریت زمان

مدیریت زمان موضوعی است اساسی که در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در عمل اهمیت خود را به اثبات رسانیده است . نقش مدیریت زمان از آنجا حائز اهمیت است که سایر روشهای مدیریت بدون تأکید بر اجرای مدیریت زمان…
مدیریت تجارت یکپارچه ERP

مدیریت تجارت یکپارچه ERP

دیباچه از آنجائیکه محیط کسب وکار عصر اطلاعات فعلی رقابت شدیدی را در اخذ اطلاعات و دانش ایجاد نموده است ،ضرورت دارد سیستم ها ی اطلاعاتی سازمانها تا حد ممکن پیوستگی خود را حفظ کند وچنانچه بخواهند از هم جدا و به صورت جزیره های اطلاعاتی مستقل کار کنند اطلاعات…
مدیریت بحران

مدیریت بحران

ما در این نوشته بر آن هستیم تایکی از پر اعتبار ترین کتب تجارت را به شما معرفی کنیم مدیریت بحران اثر بیاد ماندنی پیتر دراکر اندیشمند بزرگ معاصر است , دراکر بیانگذار مدیریت جدید و پدیده واقعی درمدیریت است در یک محیط تجاری که اغلب برای برنامه ریزی بلند…
مدیریت بازار یابی بین المللی

مدیریت بازار یابی بین المللی

مقدمه : هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمت بین کشورهای جهان مبادله می شود. امروزه ملتهای جهان از طریق شبکه چند ملیتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند خورده اند. هر اندازه این ارتباطات مهمتر و پیچیده تر می شوند کشورها از یکسو ثروتمندتر و از سوی دیگر…
مدیریت انگیزه

مدیریت انگیزه

یک مدیر به منظور درک آنچه موجب ایجاد انگیزش در دیگران می شود باید بسیار کوشا و جدی باشد تا بتواند تعامل مناسبی بین نیازهای: -         درونی -         اهداف شخصی -         اهداف سازمانی برقرار نماید. انگیزه بعنوان یک حالت درونی فکر وجسم – آرزوهاوخواسته ها ، نیازها ومشوق ها که…
مبانی مدیریت مالی

مبانی مدیریت مالی

مقدمه در شرکت های تجاری ,باید  اشخاصی مسئولیت نهایی تعین خط مشی شرکت را به عهده داشته و مالک درآمد پروژه و دارائی های آن نیز باشند و در یک شرکت سهامی دارند که آن سهام وی این نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص…
پروژه های حسابداری
پروژه روان شناسی
اخبار انگلیسی با متن
سلام دنیا!