برو بالا

مجموعه مقالات پایان نامه لونا پروژه

پایان نامه بایگانی - لونا پروژه

بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

فهرست مطالب   چکیده ۱ مقدمه. ۲ کلیات... ۵ الف) تعریف... ۵ ب) طرح بحث... ۵ فصل اول. ۱۰ تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف... ۱۰ گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه ۱۰ گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه. ۱۲…
هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه شاندیز با تأکید بر تغذیه دشت مشهد

هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه شاندیز با تأکید بر تغذیه دشت مشهد

فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                                            صفحه فصل اول  کلیات مقدمه                                                                                                           ۳ ۱-۱ بیان مسئله تحقیق (طرح مسئله)                                                                       ۴ ۲-۱ ادبیات وسابقه تحقیق                                                                                   ۴ ۳-۱ اهداف تحقیق                                                                                            ۵ ۴-۱ فرضیه های تحقیق                                                                                      ۵ ۵-۱ روش وفرآیند تحقیق                                                                                   ۶ ۶-۱ منابع گردآوری اطلاعات                                                                              ۶ ۷-۱ بیان محدودیتهای عمده تحقیق                                                                         ۷ ۸-۱ موقعیت منطقه…
ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی

ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی

فهرست مطالب عنوان چکیده مقدمه فصل اول: ولایت در قرآن مقدمه ۱-۱ ولایت خدا بر مخلوقات ۱-۱-۱ معنای لغوی ولایت ۱-۱-۲ معنای لغوی ولی ۱-۱-۳  معنای اصطلاحی ولایت ۱-۱-۴ معنای اصطلاحی ولیّ ۱-۱-۵ واژه ولایت در قرآن ۱-۱-۷ ولایت تکوینی خداوند ۱-۱-۸ ولایت تشریعی خداوند ۱-۱-۹ تفاوت ولایت تکوینی و…
وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک

مقدمه: همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان…
وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

  مقدمه حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است. این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت که در هشتاد سال پیش در…
وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی

فهرست مطالب چکیده مقدمه بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه) فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام مبحث اول : نفقه زوجه غایب گفتار اول : تعریف نفقه بند اول : معنای لغوی نفقه بند دوم : معنای…
وضعیت پراکسیداسیون لیپیدها در پلاسمای بیماران نارسایی احتقانی قلب

وضعیت پراکسیداسیون لیپیدها در پلاسمای بیماران نارسایی احتقانی قلب

فهرست مطالب صفحه عنوان ۱ خلاصه فارسی ۲ بیان مساله ۴ تعریف واژه ها ۵ اهداف و فرضیات ۶ فصل اول ) مقدمه ۲۶ فصل دوم) مواد و روش ها ۳۱ فصل سوم) یافته ها ۳۸ فصل چهارم) بحث و نتیجه گیری ۴۴ فصل پنجم) مشکلات و پیشنهادات ۴۶ تقدیر…
نگهداری بهره ور فراگیر TPM

نگهداری بهره ور فراگیر TPM

صنعت در ایران از دیرباز تاکنون به عنوان بخش مهمی از بدنه جامعه شناخته شده است. در قدیم صنعت بیشتر در خدمت اهداف نظامی مثل تولید وسایل جنگی، سپر، شمشیر و نیزه و… بوده که در مواقع خاص و شرایط ویژه از آن استفاده می شده است. البته ایرانیان در…
نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران

نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران

«فهرست کلی مطالب» بخش اول/ ساختار جامعه شهری و پیشینه‌ی تحول‌خواهی بازرگانان ایران ................. فصل اول: ساختار جامعه شهری و هرم قدرت در ایران دوره‌ی قاجار..................................... فصل دوم: مسایل بازرگانان و واکنش‌های آنان پیش از جنبش مشروطه‌خواهی ........................ بخش دوم/ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران .............................................. فصل اول: نقش…
پروژه های حسابداری
اخبار انگلیسی با متن
سلام دنیا!
پروژه روان شناسی