برو بالا

مجموعه مقالات پایان نامه لونا پروژه

بررسی پایان نامه نگهداری بهره ور فراگیر (TPM) بایگانی - لونا پروژه

پایان نامه نگهداری بهره ور فراگیر (TPM)

پایان نامه نگهداری بهره ور فراگیر (TPM)

فهرست عنوان    صفحه ۱-    مقدمه    ۱ ۲-    مدیرت فنی (حافظت فنی، تروتکنولوژی)    ۵ ۲-۱-    تعریف سیستم     ۶ ۲-۲-    تروتکنولوژی    ۸ ۲-۳-    اهداف مدیریت فنی    ۱۲ ۲-۴-    جایگاه امور مدیرت فنی در صنایع    ۱۳ ۳-    شرایط فعلی نگهدار و تعمیرات و امور مدیریت فنی درصنایع ایران    ۱۵ ۳-۱-    علل وجود…
پروژه های حسابداری
پروژه روان شناسی
اخبار انگلیسی با متن
سلام دنیا!