برو بالا

مجموعه مقالات پایان نامه لونا پروژه

مهندسی برق مخابرات بررسی تکنیک های کاهش توان مصرفی در مدارات دیجیتال بایگانی - لونا پروژه

بررسی تکنیک های کاهش توان مصرفی در مدارات دیجیتال

بررسی تکنیک های کاهش توان مصرفی در مدارات دیجیتال

   فهرست مطالب   چکیده..................................................................................................................................................................۱ مقدمه...................................................................................................................................................................۲   فصل اول: تقسیم بندی توان مصرفی در ترانزیستورها توان دینامیک......................................................................................................................................................۷ توان سوئیچینگ................................................................................................................................................ ۷ توان اتصال کوتا ه...............................................................................................................................................۸ توان ا ستاتیک ..................................................................................................................................................۹ توان نشتی معکوس ..........................................................................................................................................۹ Sub threshod leakage    .........................................................................................................................۱۰ پارامتر های موثر در توان مصرفی................................................................................................................۱۱ زمان صعود و زمان نزول.................................................................................................................................۱۲ دما.......................................................................................................................................................................۱۲   فصل…
سلام دنیا!
پروژه روان شناسی
اخبار انگلیسی با متن
پروژه های حسابداری